Купить корень живокоста Купить веники для бани

Контакты

ул. Ванды Василевской 7

тел.: (044) 361 23 17

(097) 415 37 13

контактный телефон:

096 119 36 87
skype: vladimir.kebko

Пн — Сб с 9:00 по 19:00

e-mail: bizplus@mail.ru

 

Вход для партнеров


Податки та право
Тема 1. Теоретичні й організаційні основи податкової системи України

1.1. Основи побудови податкової системи України
1.1.1. Функції та класифікація податків
1.1.2. Державна податкова служба України, її завдання та функції
1.2. Адміністрування податкових зобов’язань
1.2.1. Контролюючі органи з питань оподаткування та їх компетенція
1.2.2. Податкові зобов’язання та методи їх визначення
1.2.3. Узгодження податкових зобов’язань та оскарження рішень податкових органів
1.2.4. Податкова застава
1.2.5. Процедура узгодження податкових зобов’язань
1.2.6. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства

Тести

Питання для самоконтролю

Тема 2. Податок на додану вартість

2.1.Платники та об’єкти оподаткування ПДВ
2.2.База оподаткування ПДВ
2.3.Пільги та ставки з податку на додану вартість. Звітні періоди
2.4.Порядок обчислення податкових зобов’язань та податкового кредиту
2.5.Порядок бюджетного відшкодування
2.6.Правила ведення податкового обліку
2.7.Методика складання звітності з податку на додану вартість
3. Спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість

Задачі

Питання для самоконтролю

Тема 3. Акцизний збір

3.1.Платники акцизного збору
3.2.Об’єкти оподаткування та ставки акцизного збору
3.3.Порядок обчислення та сплати до бюджету акцизного збору
3.4.Строки сплати акцизного збору
3.5.Порядок складання розрахунку акцизного збору

Тести

Питання для самоконтролю

Тема 4. Мито

4.1.Платники та об’єкт оподаткування митом
4.2.Методи визначення митної вартості товарів
4.3.Види митних режимів

Питання для самоконтролю

Тема 5. Податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними не корпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами

5.1.Склад доходів платника податку

Тести

Задачі

5.2.Склад валових витрат

Тести

Задачі

5.3.Облік амортизації основних фондів та нематеріальних активів. Елементи розрахунку амортизації

Тести

Задачі

5.4.Визначення показника прибутку, що підлягає оподаткуванню

Тести

Задачі

5.5.Оподаткування операцій особливого виду
5.5.1. Операції в іноземній валюті
5.5.2. Операції з пов’язаними особами
5.5.3. Торгівля цінними паперами
5.5.4. Дивіденди
5.5.5. Операції з борговими вимогами та зобов’язаннями
5.5.6. Довгострокові контракти
5.5.7. Оподаткування неприбуткових організацій
5.5.8. Оподаткування страхової діяльності
5.5.9. Оподаткування доходів нерезидентів
5.6.Безнадійна заборгованість
5.7.Облік приросту (убутку) балансової вартості запасів
5.8.Особливості оподаткування податком на прибуток суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності
5.9.Правила ведення податкового обліку

Питання для самоконтролю

Тема 6. Податок з доходів фізичних осіб

6.1.Принципи оподаткування доходів фізичних осіб
6.2.Загальний оподатковуваний дохід
6.3.Ставки податку
6.4.Оподаткування окремих видів доходу
6.4.1. Заробітна плата
6.4.2. Доходи отримані від надання нерухомого майна в оренду
6.4.3. Доходи отримані у вигляді процентів
6.4.4. Дивіденди
6.4.5. Роялті
6.4.6. Оподаткування виграшів та призів
6.4.7. Інвестиційний прибуток
6.4.8. Благодійна допомога
6.4.9. Доходи, отримані за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного страхування
6.4.10. Проценти за іпотечним кредитом
6.4.11. Оподаткування іноземних доходів
6.4.12. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами
6.4.13. Суми на відрядження та під звіт
6.4.14. Доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна
6.4.15. Дарування та подарунки
6.5. Податковий кредит
6.6. Податкові соціальні пільги
6.7. Податкові агенти
6.8. Оподаткування доходів приватних підприємців
6.9. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету
6.10. Звітність за податком з доходів фізичних осіб

Тести

Задачі

Питання для самоконтролю

Тема 7. Внески до державних цільових фондів

7.1.Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
7.2.Внески на обов’язкове державне соціальне страхування
7.3.Внески на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
7.4.Внески на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Тести

Питання для самоконтролю

Тема 8. Спрощена система оподаткування

8.1.Єдиний податок
8.2.Фіксований сільськогосподарський податок
8.3.Фіксований податок
Тести

Задачі

Питання для самоконтролю

Тема 9. Місцеві податки і збори. Податкові платежі

9.1.Місцеві податки і збори
9.1.1. Комунальний податок
9.1.2. Податок з реклами
9.1.3. Ринковий збір
9.1.4. Збір за припаркування автотранспорту
9.1.5. Курортний збір
9.1.6. Збір за участь у бігах на іподромі
9.1.7. Збір за виграш у бігах на іподромі
9.1.8. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі
9.1.9. Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей
9.1.10. Збір за видачу ордера на квартиру
9.1.11. Збір за право використання місцевої символіки
9.1.12. Збір за право проведення кіно- і телезйомок
9.1.13. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі
9.1.14. Збір з власників собак
9.2.Інші податкові платежі до бюджету
9.2.1. Державне мито
9.2.2. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
9.2.3. Податок на промисел
9.2.4. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
9.2.5. Плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності)
9.2.6. Збір за проведення гастрольних заходів
9.3.Платежі за ресурси
9.3.1. Збір за використання радіочастотного ресурсу
9.3.2. Збір за спеціальне використання природних ресурсів
9.3.2.1.Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду
9.3.2.2.Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
9.3.2.3.Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
9.3.3. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
9.3.4. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
9.4.1. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
9.4.2. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
9.4.3. Збір до фонду гарантування вкладів фізичних осіб
9.4.4. Збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ
9.4.5. Збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на електричну і теплову енергію
9.4.6. Рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат

Тести

Питання для самоконтролю

Тема 10. Податкове планування на підприємстві
10.1. Сутність та необхідність податкового планування
10.2. Методи податкового планування

ЗМІСТ КУРСУ ПРАВО

1. Загальна характеристика правової системи України
2. Загальна характеристика підприємницького права
3. Основи правового статусу суб’єктів підприємництва
4. Загальна характеристика акціонерного товариства
5. Майно (капітал) юридичних осіб
6. Загальні положення зобов’язального права
7. Загальні положення договірного права
8. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання
9. Правове регулювання відновлення платоспроможності або банкрутства суб’єкта підприємництва
10. Загальна характеристика трудового договору
11. Державні органи нагляду та контролю у сфері підприємництва
12. Правове регулювання забезпечення економічної конкуренції у сфері підприємництва
13. Відповідальність у сфері підприємництва
 


ДИПИФР (рус)

Трансформация финансовой отчетности


Управление эффективностью

Финансы для нефинансовых менеджеров


Отчетность предпринимателя


сима(рус)

Представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО


Категорийный менеджмент

IPO — публичное размещение акций компании


Бух учёт для начинающих

Компания "Бизнес плюс", тел.: (044) 360 57 19; (066) 951 00 96, e-mail: bizplus@mail.ru